ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวแพร่ 2 วัน 1 คืน

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลักๆ อยู่ 3 อย่าง ได้แก่วนอุทยานแพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ และคุ้มที่เป็นบ้านเจ้านายฝ่ายเหนือ เช่น คุ้มวงศ์บุรี และคุ้มเจ้าหลวง นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะจัดโปรแกรมเที่ยวแพร่ 1-2 วัน หรืออาจเที่ยวคู่กับจังหวัดน่าน ในระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดแพร่

Read more

วัดพงษ์สุนันท์ แพร่

วัดพงษ์สุนันท์ เป็นวัดประจำตระกูลวงศ์บุรี จ.แพร่ อยู่ติดกับคุ้มวงศ์บุรี วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด แต่สร้างก่อนปี พ.ศ. 2472 เดิมเรียกว่า “วัดปงสนุก” ต่อมาได้มีบันทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472 ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ำท่วม ทำสังฆกรรมไม่ได้หลายปี หลวงพงษ์พิบูลย์ (พรหมวงศ์พระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจ้าสุนันตามหายศปัญญา จึงเป็นผู้นำในการก่อสร้างวิหารใหม่

Read more

คุ้มวงศ์บุรี บ้านสีชมพู แพร่

คุ้มวงศ์บุรี หรือ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในนามบ้านสีชมพู บ้านเก่าเรือนขนมปังขิง อายุกว่า 100 ปี ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ว่ากันว่ามาถึง จ.แพร่ แล้วต้องมาชมความงามของคุ้มวงศ์บุรี ถึงจะเรียกว่ามาถึง สถาปัตยกรรมเรือนขนมปังขิง คุ้มวงศ์บุรีเป็นคุ้มของเจ้านายเมืองแพร่ในอดีต ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าชายสาม จุฬามณีศิริเมฆภูมินทร์ แห่งเชียงตุง* “ราชวงศ์มังราย” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ตามดำริของเจ้าแม่บัวถา

Read more