คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จวนผู้ว่า

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็น 1 ใน 2 คุ้ม ของจังหวัดแพร่ ที่มีความสวยงาม (อีกคุ้มที่สวยงามคือคุ้มวงศ์บุรี) ในอดีตเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะชัยเทพวงศ์ คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารสีเขียวโอ่โถง มีประตู และหน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ

Read more