ขุนช่างเคี่ยน จุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย

Update. ขุนช่างเคี่ยน 2566 ดอกพญาเสือโคร่งจะบานช่วงวันที่ 20 – 30 มกราคม 2566 และในช่วงเวลานี้จะตรงกับการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนจะเยอะเป็นพิเศษ แนะนำให้จอดรถด้านล่าง และ นั่งรถแดงขึ้นมาจะสะดวกกว่า ด้านบนขุนช่างเคี่ยนมีที่จอดรถไม่มาก ไม่เพียงพอกับรถนักท่องเที่ยว ขุนช่างเคี่ยน หรือชื่อเต็มคือ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน เป็นจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด

Read more