เดินเที่ยวดานัง ไปไหนได้บ้าง ตลาดฮาน สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู

จากตอนที่แล้ว เที่ยวบาน่าฮิลล์ Bana Hills แบบค้างคืน รีวิวที่กิน ที่เที่ยว จุดถ่ายรูป วันนี้เป็นวันที่ 3 ของทริปเวียดนามกลาง เราลงมาที่สถานี Bana Hills ด้านล่าง ตรงที่ขายตั๋วเยอะๆ เรียก Grab ที่จุดนี้ ให้ไปส่งที่โรงแรม Vanda

Read more