สวนรุกขชาติห้วยแก้ว เชียงใหม่

เชียงใหม่ / สวนรุกขชาติห้วยแก้ว สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวนสัตว์เชียงใหม่ ติดถนนห้วยแก้ว เป็นสวนเก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เดิมเป็นสวนทดลองปลูกไม้สีเสียดแก่น (ไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น แก่นต้นใช้เป็นสมุนไพร

Read more