ม่อนหยุนไหล จุดชมทะเลหมอก อำเภอปาย

ม่อนหยุนไหล ตั้งอยู่ในอำเภอปาย เลยหมู่บ้านสันติชลไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ไปง่าย บริเวณจุดชมวิวด้านบนมองเห็นหมู่บ้านสันติชล และหมู่บ้านรอบๆ ของตัวเมืองปายได้ โดยมีสายหมอกที่ไหลรวมกันเป็นก้อนผ่านกลางหุบเขา ความหมายของ ทะเลหมอกหยุนไหล ในภาษาจีนกลาง หมายถึงแหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งแต่ 5.30 น. ช่วงเวลานี้ฟ้ายังมืดมองเห็นดาวได้ชัดมาก หลังจากนั้นฟ้าจะค่อยๆ สว่างขึ้น ช่วงหน้าหนาวจะเริ่มมองเห็นพระอาทิตย์ได้หลังจาก

Read more