ผาสามเงา ตาก

ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 1107 ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีประมาณ 15 กิโลเมตร หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 มีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงอำเภอสามเงา จะมองเห็นเขาลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ?เขาผาสามเงา? เพราะที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3

Read more