ผาสามเงา ตาก

ผาสามเงา อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 1107 ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีประมาณ 15 กิโลเมตร หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 มีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงอำเภอสามเงา จะมองเห็นเขาลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ?เขาผาสามเงา? เพราะที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้

ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกรุงละโว้เป็นผู้สร้างเมื่อครั้งเดินทางตามลำน้ำแม่ปิงขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย หรือลำพูน

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 214

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *