รวมที่พักอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกว่า อยุธยา ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ตัวเมืองของอยุธยาลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบ ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ตลาดน้ำ วัด พระราชวังต่างๆ สามารถเที่ยวได้แบบเช้าไป – เย็นกลับได้ ส่วนที่พักนั้น ก็จะมีหลายแบบหลากหลายราคา   โรงแรมไอยูเดีย ที่พักทำเลดีติดแม่น้ำ

Read more

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ตัวอาคารต่างๆ ในพระราชวังสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมหลายแบบทั้งแบบไทย ยุโรป จีน และขอม มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ประวัติความเป็นมา

Read more

พระนครศรีอยุธยา, ข้อมูลท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา, การเดินทาง

พระนครศรีอยุธยา 417 ปีแห่งการเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศ ประกอบด้วย 5 ราชวงศ์คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ โดยมีปฐมกษัตริย์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระนครศรีอยุธยาจึงนับเป็นราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ตลอดระยะเวลา 417

Read more