พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

ตัวอาคารต่างๆ ในพระราชวังสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมหลายแบบทั้งแบบไทย ยุโรป จีน และขอม มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป

ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าปราสาททองเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถประสูติแต่หญิงชาวบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งแล้วเกิดล่มลงตรงเกาะบางปะอิน เมื่อประเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชย์ จึงทรงพระกรุณาให้สร้างวัดขึ้นบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดา และขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นกลางเกาะ สำหรับเสด็จประพาส และสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์”

พระราชวังบางปะอินได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 และต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับและต้อนรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. (เปิดจำหน่ายบัตร 08.00 – 15.30 น.)
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ในเครื่องแบบ ต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา) 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ 100 บาท
  • พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม

ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้ชายไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม ผู้หญิงห้ามใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว ถ้าเป็นกางเกงต้องยาวเลยเข่า ถ้าแต่งกายไม่ถูกตามกฎระเบียบ จะมีชุดให้คลุมทับฟรี มีค่ามัดจำ 200 บาท/ชิ้น จะได้คืนตอนคืนชุด

ที่ตั้ง – ติดต่อพระราชวังบางปะอิน
ที่อยู่ :
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักพระราชวังบางปะอิน โทร. 0 3526 1044, 0 3526 1549, 0 3526 1673
เวบไซต์ : www.palaces.thai.net
การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้ เลี้ยวซ้ายประมาณบริเวณกิโลเมตรที่ 35 สู่ทางหลวงหมายเลข 308 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หรือจะผ่านเข้ามายังตัวเมืองอยุธยาพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายโดยผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ตัวอำเภอบางปะอินพอมาถึงสถานีรถไฟบางปะอินแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจน ถึงพระราชวังบางปะอิน
รถโดยสาร : มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน มาลงที่บขส.บางปะอิน (สุดสาย) จากนั้นนั่งรถสามล้อเครื่องไปลงที่พระราชวังบางปะอิน
รถไฟ : สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาสถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน จากนั้นต่อรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือรถจักรยานยนต์ไปยังพระราชวังบางปะอิน

Post Views 28323

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *