พระราชวังบ้านปืน พระรามราชนิเวศน์ แผนที่ การเดินทาง

เพชรบุรี / พระราชวังบ้านปืน พระรามราชนิเวศน์ แผนที่ การเดินทาง พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นพระราชวังที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นหนึ่งในพระราชวังของไทยที่มีความสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่จากราษฎร

Read more