พระใหญ่ไดบุตซึ Kamakura Daibutsu เมืองคามาคุระ

ญี่ปุ่น / คามาคุระ Kamakura / พระใหญ่ไดบุตซึ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก

Read more