พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมากลายเป็นศาลแขวงเชียงใหม่ เมื่อศาลย้ายไปที่แห่งใหม่ตัวอาคารตกอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ได้รวบรวมและจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏในงานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม

Read more