การขึ้นรถแดงเชียงใหม่ เรียกยังไง ราคาเท่าไหร่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีระบบขนส่งสาธารณะแตกต่างจากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ คือรถประจำทางยังไม่ครอบคลุม ในถนน และซอยย่อย การจะเดินทางไปไหนโดยรถสาธารณะส่วนมากจะใช้บริการรถแดง รถแดงในเมืองเชียงใหม่จะเป็นรถสองแถวมีหลังคา นั่งได้ประมาณคันละ 10 คน จะวิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทุกซอก ทุกซอย ตามจุดหมายปลายทางของผู้เรียก ในรถ 1 คันสามารถมีผู้โดยสารได้หลายคน มีจุดหมายปลายทางที่ต่างกันไป ตามแต่คนขับรถแดงจะเลือกรับ คนขับรถแดงจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางว่าจะส่งคนไหนก่อน – หลัง

Read more