วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุตรดิตถ์

วนอุทยานต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ ห่างจากตัวจังหวัด 92 กิโลเมตร ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีเนื้อที่ 22,000ไร่ ภายในมีต้นสักใหญ่ ซึ่งได้ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุประมาณ 1,500 ปี? สูง 37

Read more