วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุตรดิตถ์

วนอุทยานต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ ห่างจากตัวจังหวัด 92 กิโลเมตร ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีเนื้อที่ 22,000ไร่ ภายในมีต้นสักใหญ่ ซึ่งได้ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุประมาณ 1,500 ปี? สูง 37 เมตร ความยาวรอบต้น 958 เซนติเมตร แม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหัก ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมโดยได้รับ การดูแลรักษาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และในวนอุทยานต้นสักใหญ่ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตำบลน้ำปาด? โทร. 0 5525 8028

การเดินทาง จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถึงสามแยกบ้านป่าขนุนมาตามเส้นทางหมายเลข 1047 สองข้างทางเป็นป่าเต็งรังและป่าสัก ซึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวผืนป่าจะเริ่มเปลี่ยนสีงดงามมาก ผ่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอน? ถึงวนอุทยานต้นสักใหญ่ รวมระยะทาง 53 กิโลเมตร ซึ่งเที่ยวกลับถนนจะตัดผ่านป่าสักแล้วอ้อมกลับมายังเส้นทางเดิม จากนั้นสามารถใช้ทางเส้นนี้เดินทางต่อไปยังเขื่อนสิริกิติ์และท่าปลาได้สะดวก

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 376

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *