วัดน้ำฮู อ.ปาย

วัดน้ำฮู วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองปาย แต่สภาพวัดค่อนข้างสมบูรณ์มากเพราะมีการดูแลบูรณะมาตลอด วัดน้ำฮูเป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สาม ปางมารวิชัย อายุประมาณ 500 ปี สร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์  พระพุทธรูปองค์นี้มีพระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำซึมออกมาอยู่เสมอ โดยทางวัดได้นำมาผสมเป็นน้ำมนต์เพื่อทำการแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนิยมนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สถานพระพี่นางสุวรรณกัลยา อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ส่วนด้านหน้ามีบึงน้ำ เป็นศาลาที่ประดิษฐานของ

Read more