วัดศรีโคมคำ พะเยา

วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองริมกว๊านพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญายอดเชียงราย มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067 พระอุโบสถกลางน้ำ พระเจ้าตนหลวง หรือ

Read more