วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง

 ลำปาง / วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่ในลำปาง มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 นานถึง 32 ปี หลังจากนั้นพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานที่เชียงใหม่ และปัจจุบันประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกหมากเต้า)

Read more