วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

 ลำปาง / วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดเจดีย์ซาวหลัง  ชื่อของวัดเป็นภาษาเหนือ ซาว = ยี่สิบ, หลัง = องค์ ก็คือ วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปลได้ว่าวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปี จุดเด่นของวัดคือ องค์ของพระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมพม่า

Read more