วัดโซโจจิ Zojoji Temple ใกล้โตเกียวทาวเวอร์

ญี่ปุ่น / โตเกียว / วัดโซโจจิ วัดโซโจจิ (Zōjō-ji : 三縁山増上寺) เป็นวัดพุทธ นิกายโจโด ตั้งอยู่ติดกับโตเกียวทาวเวอร์ วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในโตเกียว เนื่องจากเป็นวัดประจำตระกูลของโชกุน Tokugawa Ieyasu และเป็นวัดเก่าแก่ Sangedatsumon Gate สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของวัด Main hall (hondo) มองเห็น

Read more