สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต Phuket Aquarium

ภูเก็ต / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต Phuket Aquarium ภูเก็ตเป็นเมืองชายทะเล มีหาดทรายสวยๆ อยู่หลายหาด ถ้าอยากเล่นน้ำก็ต้องไปทะเล แต่ถ้าอยากเห็นปลาสวยๆ ก็ต้องมาดูที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนาๆ ชนิด ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม กว่า

Read more

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

ระยอง / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ตำบลเพ ริมอ่าวบ้านเพ ห่างจากตัวเมืองระยอง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต

Read more