สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต Phuket Aquarium

ภูเก็ต / สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต Phuket Aquarium ภูเก็ตเป็นเมืองชายทะเล มีหาดทรายสวยๆ อยู่หลายหาด ถ้าอยากเล่นน้ำก็ต้องไปทะเล แต่ถ้าอยากเห็นปลาสวยๆ ก็ต้องมาดูที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนาๆ ชนิด ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม กว่า

Read more