การเดินทางจากสนามบินนาริตะ (Narita Terminal 1-2-3) เข้าโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / การเดินทางจากสนามบินนาริตะ เข้าโตเกียว สนามบินนาริตะ (Narita International Airport) เป็นสนามบินหลักระหว่างประเทศ สนามบินนี้มีระยะทางห่างจากโตเกียวประมาณ 70 กิโลเมตร การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปยังโตเกียวค่อนข้างสะดวกสบาย มีรถไฟเข้าถึงในสนามบิน ทั้งค่าย Keisei, JR และยังมีรถบัสให้บริการ

Read more