สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ผู้สนับสนุน สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี สะพานแขวนสร้างเชื่อมระหว่างตัวเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง ปัจจุบันเป็นสะพานใช้สำหรับเดินสัญจรเท่านั้น บนสะพานเป็นทางเดินยาว 400 เมตร วิวรอบ สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200

Read more