สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ผู้สนับสนุน

สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี สะพานแขวนสร้างเชื่อมระหว่างตัวเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง

ปัจจุบันเป็นสะพานใช้สำหรับเดินสัญจรเท่านั้น

บนสะพานเป็นทางเดินยาว 400 เมตร

วิวรอบ สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตอนกลางคืน

Post Views 395

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *