หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ชมเมืองเชียงใหม่จากอดีต ถึงปัจจุบัน

หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงเรื่องราวของเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นการค้าขายในอดีต ศาสนา การปกครอง การคมนาคม การฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบนิทรรศการถาวร มีข้อมูล รูปภาพเก่าที่หาชมได้ยาก และหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ที่อยู่ในพื้นที่ของหอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ น่าจะใช้เวลาอยู่ในนี้พอสมควร มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง เช่น เชียงใหม่ ประเทศราชของสยาม ในอดีต

Read more