หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ชมเมืองเชียงใหม่จากอดีต ถึงปัจจุบัน

หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงเรื่องราวของเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นการค้าขายในอดีต ศาสนา การปกครอง การคมนาคม การฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบนิทรรศการถาวร มีข้อมูล รูปภาพเก่าที่หาชมได้ยาก และหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ที่อยู่ในพื้นที่ของหอประวัติศาสตร์เชียงใหม่

ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ น่าจะใช้เวลาอยู่ในนี้พอสมควร มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่อง เช่น

เชียงใหม่ ประเทศราชของสยาม

ในอดีต (พ.ศ.2317 – ก่อนการปฏิรูปสมัยรัชการที่ 5) เชียงใหม่ เป็นเมืองประเทศราชของสยาม เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันการรุกรานของพม่า ในปี พ.ศ.2442 มีการปฏิรูปการปกครอง ได้ยกเลิกหัวเมืองประเทศราชล้านนา และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม

การฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

ใน ปี พ.ศ. 2325 เชียงใหม่อยู่ในสภาพเมืองร้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการต่อสู้กับเมืองต่างๆ มีการกวาดต้อนชาวบ้านไปยังที่อื่น พระเจ้ากาวิละ ใช้เวลา 14 ปี ในการฟื้นฟูเชียงใหม่ ด้วยการกวาดต้อนผู้คนจากสิบสองปันนา ไทยใหญ่ ไทยเขิน มาสร้างเมืองเชียงใหม่ ยุคนี้เรียกว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” อาณาเขตของล้านนายุคนี้แผ่ไปถึง เชียงตุง เชียงรุ้ง และหัวเมืองบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน

ในปัจจุบันเมืองต่างๆ ที่เคยอยู่ในอาณาจักรล้านนา ก็ยังมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศาสนา และ ภาษา ที่คล้ายๆ กันอยู่ อย่างเมืองสิบสองปันนาในประเทศจีน เมืองเชียงตุงประเทศพม่า

รูปเชียงใหม่ในอดีต

เจ้าดารารัศมี พระราชชายา (รูปกลาง ) เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมลานนา

สงกรานต์ที่สะพานนวรัฐ พ.ศ. 2492

หลุมขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี

อยู่ที่บริเวณชั้นล่างใกล้กับทางออก สันนิษฐานว่าเป็นแนวกำแพงโบราณของวัดพระแก้วในอดีต พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เครื่องปั้นดินเผา

ในหอประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นอกจากจะเป็นนิทรรศการให้ความรู้ และยังมี ห้องสมุดพื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสาธารณะสำหรับชาวเชียงใหม่

การเข้าชม
เวลาทำการ : วันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์ )
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชมต่อหนึ่งพิพิธภัณฑ์

  • คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท / เด็ก 10 บาท
  • คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 90 บาท / เด็ก 40 บาท

ค่าเข้าชมรวม 3 พิพิธภัณฑ์ (1. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 2. หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ 3. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)

  • คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท
  • คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 บาท / เด็ก 80 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5321-7793 ,0-5321-9833
เวบไซต์ : http://www.cmocity.com/history/indexhall03.html
การเดินทาง
รถยนต์ : ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชวิถี หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จอดรถที่เดียวกันฝั่งถนนราชวิถี
รถโดยสาร : นั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการในเมือง ค่าโดยสารจากในเมืองคนละ 20-30 บาท

หรือ นั่งรถประจำทาง RTC Bus สาย R3 (สายวนรอบเชียงใหม่) ค่ารถคนละ 20 บาท ลงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หอประวัติศาสตร์เชียงใหม่อยู่ด้านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ติดกับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

Post Views 1591


admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *