รีวิวอ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง

เชียงใหม่ / รีวิวอ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง อัพเดท 2565. ปัจจุบันอ่างขางวิลล่า และที่พักหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้ปิดลงหมดแล้ว นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวดอยอ่างขาง แนะนำให้ไปพักใน อ.ฝาง อ.ไชยปราการ หรือ บริเวณตีนดอย ระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขาง ที่พักแนะนำ ใน อ.ฝาง Sleeping Tree

Read more