ฮาราจุคุ Harajuku ย่านวัยรุ่น แฟชั่นในโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / ฮาราจุคุ Harajuku ฮาราจุคุ (Harajuku : 原宿) เป็นย่านของเด็กวัยรุ่น แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นในโตเกียว ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของรถไฟสาย Yamanote Line สถานีรถไฟใหญ่ในย่านนี้จะเป็นสถานี JR Harajuku ในอดีตตัวสถานีมีรูปทรงแบบโบราณ นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป

Read more