เที่ยวเกนติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน แบบไม่ง้อทัวร์

ผู้สนับสนุน ประเทศมาเลเซีย เป็น 1 ในประเทศที่ผมเดินทางไปเที่ยวบ่อยมาก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก็ไปมาเลเซียมาทุกปี จนคนรอบตัวชอบถามว่ามาเลเซียมีที่อะไรให้เที่ยว จริงๆ แล้วทุกประเทศก็มีสถานที่ท่องเที่ยว มีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน อย่างประเทศมาเลเซียก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ถ้าอยากไปดูความเจริญของมาเลเซียก็ไปกัวลาลัมเปอร์ ถ้าอยู่ดูบ้านเมืองเก่าก็ไปมะละกา ถ้าอยากไปสูดอากาศหนาว เล่นสวนสนุกก็ไป เกนติ้ง

Read more