รีวิวโรงแรม First world Hotel Genting

ผู้สนับสนุน First world Hotel เป็นโรงแรมยอดนิยมบนเกนติ้ง ประเทศมาเลเซีย ด้วยจำนวนห้องพักมีมากถึง 6,118 ห้อง สะดวกในการเที่ยวบนเกนติ้ง และมีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่บ่อยๆ ราคาไม่แพง ทำให้คนนิยมจองห้องพักที่โรงแรม First word รีวิวนี้เป็น รีวิวโรงแรม First word ที่เราไปมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน

Read more

รีวิวโรงแรม Theme Park Hotel Genting

ผู้สนับสนุน รีวิวโรงแรมรีวิวนี้มากันไม่ใกล้ ไม่ไกลที่ เกนติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) ประเทศมาเลเซีย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของมาเลเซีย โรงแรมที่จะมารีวิวเป็นโรงแรมธีมพาร์ค (Theme Park Hotel) โรงแรมที่คนนิยมมาพักเป็นอันดับ 2 รองจาก First World Hotel ที่ตั้งของโรงแรมอยู่บนยอดเขาเกนติ้ง

Read more

เที่ยวเกนติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน แบบไม่ง้อทัวร์

ผู้สนับสนุน ประเทศมาเลเซีย เป็น 1 ในประเทศที่ผมเดินทางไปเที่ยวบ่อยมาก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก็ไปมาเลเซียมาทุกปี จนคนรอบตัวชอบถามว่ามาเลเซียมีที่อะไรให้เที่ยว จริงๆ แล้วทุกประเทศก็มีสถานที่ท่องเที่ยว มีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน อย่างประเทศมาเลเซียก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ถ้าอยากไปดูความเจริญของมาเลเซียก็ไปกัวลาลัมเปอร์ ถ้าอยู่ดูบ้านเมืองเก่าก็ไปมะละกา ถ้าอยากไปสูดอากาศหนาว เล่นสวนสนุกก็ไป เกนติ้ง

Read more