พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน เลย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโพนชัย ห่างจากอำเภอเมือง 82 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน การสาธิตการทำหน้ากากผีตาโขน และสินค้าที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.00 ? 17.00 น. นอกจากนี้ยังมีอุโบสถ ซึ่งเป็นฝีมือของช่างท้องถิ่น

Read more

อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในสยาม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงใหญ่ บนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนขึ้นสลับ ซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็น ทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยเขาหินทรายและหินแกรนิตสลับกัน สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ

Read more

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง การเดินทางไปภูกระดึง

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นภูกระดึงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID จะต้องมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ ตรวจด้วย ATK ด้วยตนเองที่ทางเข้าก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวเตรียมชุดตรวจไปเอง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีฐาน มีพื้นที่ 217,576 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505

Read more

น้ำตกเพียงดิน เลย

น้ำตกเพียงดิน อยู่เลยสวนหินผางามไป 4 กิโลเมตร น้ำตกอยู่ปลายสุดของถนนลาดยาง การเดินชมน้ำตก จะต้องเดินจากชั้นบนสุดไปจนถึงชั้นล่างสุด รอบบริเวณร่มรื่น และมีร้านอาหารพื้นบ้านคอยบริการ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนหินผางาม โทร. 0 4280 1900 ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Post Views 236

Read more

ถ้ำมโหฬาร เลย

ถ้ำมโหฬาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำมโหฬาร บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บริเวณปากถ้ำมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ ภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย มีถ้ำเล็กถ้ำน้อย พบรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ที่ผนังถ้ำ ซึ่งมีจารึกว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2495 ชาวบ้านเล่ากันว่า หลวงปู่มั่น ภูริภัตโต เคยมาจำศีลในถ้ำนี้ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Post Views

Read more

สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองไทย

สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองไทย อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ เป็นสวนหินปูนอายุประมาณ 230?280 ล้านปี ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งระดับตื้น ต่อมาเปลือกโลกยกตัวขึ้น และมีการผุพังจากธรรมชาติหลายล้านปี ทำให้ภูเขามีลักษณะสวยงามแปลกตาคล้ายกับสวนหิน ที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนได้รับการขนามนามว่า ?คุนหมิงเมืองไทย? ภายในบริเวณสวนหินมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การเดินเที่ยวชมธรรมชาติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำชมสวนหินผางามในการนำชมเป็นกลุ่ม

Read more

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการมีการทอผ้าไหม เครื่องหัตถกรรม เครื่องครัวผลิตจากไม้ไผ่และไม้สัก โรงเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และมีสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์จำหน่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การตกปลา ขี่จักรยานท่องเที่ยว ให้อาหารสัตว์นานาชนิด ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณโครงการ

Read more

ถ้ำผายา เลย

ถ้ำผายา อยู่ภายในวัดถ้ำผายา ที่บ้านใหม่สันติธรรม ต.นาดอกคำ ในถ้ำผายามีฝูงค้างคาวพันธุ์กินแมลงอาศัยอยู่หลายล้านตัว โดยสามารถรอชมฝูงค้างคาวบินอกหากินต่อกันเป็นแถวยาวนานเกือบชั่วโมงได้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. ทุกวัน การเดินทาง จากอำเภอนาด้วงใช้ทางหลวงหมายเลข 2138 ไปประมาณ 8 กิโลเมตร แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2249 ไปอีก 9

Read more

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เลย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลกและดินส่วนที่อ่อนพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีพื้นที่ประมาณ 560,593 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง อากาศเย็นตลอดปี ตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูหลวง ฤดูกาลบนภูหลวงมี 3 ฤดู

Read more

ศูนย์ศิลป์สิรินธร เลย

ศูนย์ศิลป์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สร้างเมื่อปี พ.ศ.2536 มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงาม และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วยหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ ร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก โดยได้รับพระราชทานนาม ?ศูนย์ศิลป์สิรินธร? จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0

Read more