ศูนย์ศิลป์สิรินธร เลย

ศูนย์ศิลป์สิรินธร ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สร้างเมื่อปี พ.ศ.2536 มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ เป็นสถานที่แสดงภาพเขียนของนักเรียนที่มีความสวยงาม และสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วยหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ ร้านจำหน่ายผลงานศิลปะและของที่ระลึก โดยได้รับพระราชทานนาม ?ศูนย์ศิลป์สิรินธร? จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4284 1409 – 10

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 307

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *