ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ที่เที่ยวใกล้ดอยอินทนนท์

ผาช่อ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทนนท์ซักเท่าไหร่ สามารถจัดโปรแกรมเที่ยวต่อกันได้ ผาช่อเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะหน้าผาดินสูงประมาณ 30 เมตร กว้าง 100 เมตร บางคนก็เปรียบเทียบว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ลักษณะของผาช่อนั้น มีการเรียงตัวของดินเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งสลับกับแนวนอน เมื่อมองดูจะเห็นเป็นลวดลายที่แปลกตา ต่างกับหน้าผาที่ถูกกัดเซาะอย่างเช่นแพะเมืองผี ปายแคนยอน ลักษณะของป่าในบริเวณผาช่อเป็นป่าแล้ง การเกิดผาช่อ เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งแม่น้ำ

Read more