ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ที่เที่ยวใกล้ดอยอินทนนท์

ผาช่อ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทนนท์ซักเท่าไหร่ สามารถจัดโปรแกรมเที่ยวต่อกันได้ ผาช่อเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะหน้าผาดินสูงประมาณ 30 เมตร กว้าง 100 เมตร บางคนก็เปรียบเทียบว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ลักษณะของผาช่อนั้น มีการเรียงตัวของดินเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งสลับกับแนวนอน เมื่อมองดูจะเห็นเป็นลวดลายที่แปลกตา ต่างกับหน้าผาที่ถูกกัดเซาะอย่างเช่นแพะเมืองผี ปายแคนยอน ลักษณะของป่าในบริเวณผาช่อเป็นป่าแล้ง

การเกิดผาช่อ

เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งแม่น้ำ ต่อมาธรณีแปรสัณฐานเปลือกโลกดันตัวขึ้น เกิดเป็นที่ลาดลอนชันและตะกอนดังกล่าวถูกดันตัวขึ้นตามภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กัดเซาะ ชะล้างชั้นตะกอนในแนวดิ่ง เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม มีลักษณะที่แปลกตาเป็นตะกอนยุคเทอร์เชียรี เมื่อ 5 ล้านปีที่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำปิง ได้ย้ายตำแหน่งเส้นทางน้ำโดยอยู่ห่างจากผาช่อไปประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบกับผาช่อมีตะกอนกรวดแม่น้ำ กลมมน ที่มีลักษณะคล้าย กับกรวดแม่น้ำปิง นักธรณีวิทยาจึงได้สันนิษฐานว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ตั้งของแม่น้ำปิงมาก่อน

ร้านค้า – สิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านค้าขายขนม เครื่องดื่ม ที่จุดชมวิวทางลงไปยังเส้นทางผาช่อ มีที่นั่งรอสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดิน และมีห้องน้ำ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาช่อ

สามารถเริ่มเดินได้จากจุดชมวิว หรือลานจอดรถ 3 (ดูภาพด้านบนประกอบ) ถ้ามาจากจุดชมวิวจะต้องลงบันไดหลายขั้น แต่ถ้ามาจากลานจอดรถ 3 ไม่ต้องลงขั้นบันได ไปได้ง่ายกว่า ไม่ว่าจะเลือกเดินทางไหนก็เป็นเส้นทางเดียวกัน

ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีความหลากหลายของระบบนิเวศและลักษณะทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตา มีป้ายสถานีบอกรายละเอียดสิ่งที่น่าสนใจจำนวน 11 สถานี ระยะทางเดินทั้งหมด 900 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง สามารถเดินเที่ยวชมตามเส้นทางได้ด้วยตนเอง

เส้นทางขากลับตั้งแต่สถานี 9 มายังสถานี 6 เป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามช่องเขาแคบๆ (คนละเส้นทางกับขามา) ภูมิประเทศสวยงามแปลกตา

 

จุดชมวิวผาช่อ

อยู่ก่อนถึงสถานี 1 เป็นจุดชมวิวมองเห็นได้ 180 องศา มีศาลาพัก และมีเครื่องดื่มขาย ก่อนที่จะลงไปยังสถานี 1 แนะนำให้นำน้ำดื่มติดตัวไปด้วย

ถ้ามีแรงเยอะจะลงบันไดตรงนี้ไปยังเส้นทางเดินผาช่อก็ได้ แต่ถ้าใครเข่าไม่ดี หรือไม่อยากลงขั้นบันได แนะนำให้ขับรถไปลานจอด 3 แล้วเริ่มต้นตรงนั้นได้เลย

บันไดลง สำหรับผู้ที่เริ่มเดินจากจุดชมวิว

ทางเดินจากลานจอด 3 มีป้ายบอกเส้นทางชัดเจน จุดนี้จะอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว เลยไม่ต้องลงบันได

สถานีที่ 1 รากไม้และกาลเวลา ในเส้นทางเดินนี้จะอยู่ในระดับต่ำกว่าหน้าดินของต้นไม้ เราจะมองเห็นรากต้นไม้ที่อยู่ด้านบนได้ชัด บางต้นรากมีความยาวเท่ากับความสูงของต้นไม้

สถานีที่ 2 ประติมากรรมธรรมชาติจากหยาดฝน รอยคลื่นหยาดฝนที่สาด กัดเซาะ ชะล้างชั้นตะกอน ทำให้เกิดเป็นร่องและความเว้านูนของส่วนที่ไม่ถูกกัดเซาะ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดลวดลายของผาช่อ

ก้อนหินที่แทรกอยู่ในดินนั้น เป็นกรวดแม่น้ำ เหมือนที่แม่น้ำปิง เป็นที่มาของสมมุติฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางของแม่น้ำปิง

สถานีที่ 3 อัศจรรย์อิทธิพลแรงลม แรงลมตามธรรมชาติได้พัดเอาตะกอนเมล็ดเล็กออกไป ทำให้เกิดการกัดเซาะเกิดเป็นแท่งเสาตะกอน เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ให้ให้เกิดเป็นผาช่อ

สถานีที่ 4 ทรายแป้งบริเวณผาช่อ ทรายแป้งเป็นตะกอนแม่น้ำที่ถูกพัดพามา สีเดิมเป็นสีขาว – สีเหลือง เมื่อมีเหล็กออกไซด์มาเคลือบไว้ สีของทรายแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู แดง แดงเข้ม และดำ ทรายแป้งลักษณะนี้พบได้ที่เดียวในประเทศไทย ที่ผาช่อ

สถานีที่ 5 มหัศจรรย์กำแพงทรายแป้ง ชั้นตะกอนแม่น้ำ เกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ำที่สะสมตัวต่างช่วงเวลา กระแสน้ำที่มีความรงจะพัดพาตะกอนมวลหนัก และ กระแสน้ำที่มีความแรงน้อยจะพัดพาตะกอนมวลเบา มาทับทบเป็นตะกอนที่มีขนาดต่างกัน ทำให้เกิดเป็นชั้นตะกอนที่เรียงตัวได้อย่างสวยงาม

สถานีที่ 6 กระแสน้ำปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ การกัดเซาะของกระแสน้ำทำให้เกิดการผุกร่อน กัดเซาะ ชะล้าง ของผิวชั้นตะกอน นำไปสู่ลวดลายตามธรรมชาติ เช่น ผาช่อ และ เสาโรมัน

ก่อนจะไปยังจุดที่ 7 – ม่อนลองแฮง จะเป็นทางบันไดระยะทางสั้นๆ

สถานีที่ 7 อัศจรรย์ไม้เปาพืชอดทนและแข็งแกร่ง ไม้เปา (ภาษาเหนือ) หรือ ไม้รัง (ภาษากลาง) ไม้ยืนต้นสูง 15-20 เมตร ขึ้นได้ในพื้นที่ระดับน้ำทะเล ไปจนถึงความสูง 1,300 เมตร และสามารถเติบโตได้ดีในผาช่อ ที่เป็นดินตะกอนลูกรัง แห้งแล้ง

สถานีที่ 8 เสาโรมัน กระบวนการธรณีแปรสัณฐานของโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ชั้นตะกอนบริเวณนี้ถูกดันตัวขึ้น และด้านข้างของตะกอนเกิดการผุพัง คงเหลือเป็นทรงเสาตะกอน ลักษณะคล้ายเสาโรมัน

สถานีที่ 9 มหัศจรรย์ผาช่อ ชั้นตะกอนของผาช่อเกิดจากการสะสม ทับถม ของตะกอนแม่น้ำยุคเทอร์เชียรี มีอายุมากกว่า 5 ล้านปี ตะกอนประกอบด้วยชั้น กรวด ทราย และ ทรายแป้ง มีชั้นตะกอนอย่างชัดเจน ต่อมาตะกอนบริเวณนี้ถูกดันตัวขึ้น มีฝน ลม กระแสน้ำ ช่วยกันกัดเซาะ ทำให้ผิวหน้าชั้นตะกอนเกิดเป็นร่อง แท่ง โค้งเว้า ตามธรรมชาติ

สถานีที่ 10 “เต็ง” พืชมหัศจรรย์ในระบบนิเวศน์ผาช่อ เต็งเป็นไม้ยืนต้น ความสูง 15-20 เมตร พบได้ทั่วไปในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณแล้ง ในพื้นที่ระดับความสูง 150-1,300 เมตร และสามารถขึ้นได้ดีในบริเวณผาช่อ ต้นเต็งมีประโยชน์ใช้เป็นสมุนไพรได้ เปลือกใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือด รักษาแผล

สถานีที่ 11 ปรงป่าพืชโบราณยุคไดโนเสาร์ ปรงป่าเป็นพืชอายุยืนเป็นร้อยปี ทนทานต่อสภาพความแห้งแล้ง และ หนาวเย็น เป็นพืชโบราณตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ พบได้ในประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และ จีนตอนใต้ ในประเทศไทยขึ้นในป่าเต็งรัง และ ป่าเบญพรรณที่มีความสูงประมาณ 10-1,000 เมตร ในบริเวณผาช่อก็พบเป็นจำนวนมาก

 

ใครที่เคยอ่านรีวิวเก่าๆ ช่วงปี 59-60 จะเห็นว่าในรีวิวเป็นถนนทางลูกรัง แต่ปัจจุบันมีถนนทำใหม่ตัดเข้าไปในอุทยานฯ เป็นถนนคอนกรีต แบบ 2 เลนสวนกัน เส้นทางธรรมดา ไม่โค้งไม่ชัน รถจักรยาน มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ 4 ล้อ ไปได้หมด

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี ช่วงที่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวคือในฤดูหนาว
ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
  • ค่าพาหนะ รถยนต์ 30 บาท  จักยานยนต์ 20 บาท
ที่ตั้ง -อุทยานแห่งชาติแม่วาง
ที่อยู่ :
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :  06-3523-9518
เวบไซต์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 21 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอำเภอแม่วางตามถนน รพช.12039 และถนน รพช.10240 (แม่วิน-บ่อแก้ว) ระยะทางราว 36 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วาง
รถโดยสาร :
ที่พักเชียงใหม่
โรงแรมแอท พิงค์นคร

โรงแรมตกแต่งสวยงามสไตล์วินเทจ ทำเลตั้งอยู่ในซอยนิมมานเหมินท์ 12 เดินไป One Nimman, ห้าง MAYA ได้ ห้องพักสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบ พนักงานบริการดี อาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลาย มีสระว่ายน้ำ รอบๆ โรงแรมมีร้านอาหารเยอะมาก

โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่

เป็นโรงแรมราคาประหยัด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดประตูท่าแพ เดินทางสะดวก สามารถขึ้นรถสองแถวแดงหน้าโรงแรมได้ เดินข้ามถนนก็ถึงถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ หาของกินง่าย ด้านหน้ามีร้าน McDonald’s

ระมิง ลอดจ์ โฮเต็ล แอนด์ สปา

โรงแรมตกแต่งไสตล์ลานนาแบบร่วมสมัย อาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟต์ ห้องพักสะอาด มีสระว่ายน้ำ ใต้โรงแรมมีร้าน Burger อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เดินไปประตูท่าแพ ถนนคนเดินท่าแพ และตลาดไนท์บาซาร์ แต่สำหรับคนที่ชอบความสงบ โรงแรมนี้ไม่เหมาะ เพราะตัวโรงแรมอยู่ในซอยที่ค่อนข้างพลุกพล่าน และมีบาร์เล็กๆติดกับโรงแรมอยู่หลายร้าน

ฮ็อป อินน์ เชียงใหม่

เป็นโรงแรมราคาประหยัด ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว (ซอยสายใจ) เยื้องกับเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จากปากซอยเดินมาโรงแรม ประมาณ 50 เมตร ที่จอดรถกว้างขวาง โรงแรมไม่มีอาหารเช้าให้ แต่มีบริการกาแฟ ช่วง 6-11 โมงเช้า มีไมโครเวฟให้อุ่นอาหารได้

ดูโรงแรมใน เชียงใหม่ ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 12005

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *