Air Diamond Cafe ร้านกาแฟบนเครื่องบิน Landmark อ.แม่แตง

ในช่วงปี 2564 นี้ ถ้าใครเดินทางไปยัง อ.ปาย หรือ อ.แม่แตง ก็จะเห็นเครื่องบินลำใหญ่สีขาว จอดอยู่ที่แยกบายพาสแม่มาลัย-ปาย เครื่องบินที่ว่านี้เป็นเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้ว แต่มาประกอบใหม่ ทำใหม่ เป็นร้านกาแฟ ให้คอกาแฟได้มีประสบการณ์จิบกาแฟบนเครื่องบินที่จอดอยู่กับที่ ในช่วงที่ร้านเปิดใหม่ๆ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากถึงขนาดรอคิวถึง 2 ชั่วโมง แต่ตอนนี้ (พฤศจิกายน 64)

Read more

ไร่ชาลุงเดช แม่แตง ไร่ชาขั้นบันไดในหุบเขา

ไร่ชาลุงเดช เป็นหนึ่งในไร่ชาที่มีวิวสวยงาม อยู่บนภูเขา และเป็นจุดชมทะเลหมอกของดอยม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ถ้าเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่ไร่ชาลุงเดชไม่มีรถประจำทางผ่าน วิธีที่ดีที่สุดในการมาคือขับรถมา หรือ เหมารถแดง แนะนำว่าควรจัดโปรแกรมเที่ยวในเส้นทางเชียงใหม่ – ปาย

Read more

วัดบ้านเด่น (วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน) วัดงามแห่ง อ.แม่แตง

วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ก่อนภายในวัดมี ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเป็นมงคล จึงได้นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัด แล้ววัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดว่า

Read more