ตัวย่อ SSR Code, Add Ons สายการบิน Air asia

ใครที่เคยขึ้นสายการบิน Air asia บ่อยๆ คงจะเคยเห็น SSR Code หรือ Add Ons ที่อยู่ใน Boarding Pass ชื่อพวกนี้จะเป็นตัวย่อของสินค้าและบริการเสริมที่เราซื้อเพิ่มเช่นอาหารบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋า, comfort kit ฯลฯ ถ้าไม่ใช่พนักงานสายการบินอาจจะไม่เข้าใจความหมาย ในหน้านี้จะบอกถึงชื่อเต็มของตัวย่อพวกนี้ครับ

Read more