ตลาดอะเมะโยโกะ Ameyoko โตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / ตลาดอะเมะโยโกะ Ameyoko ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko market) เป็นแหล่งชอปปิ้งในย่าน Ueno ที่ละลายทรัพย์นักท่องเที่ยวได้ดี มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง ขนม อาหารแห้ง ของสด อาหารทะเล

Read more