สุสานเอโอะยามา Aoyama Cemetery จุดชมซากุระโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / สุสานเอโอะยามา Aoyama Cemetery สุสานเอโอะยามา (Aoyama Cemetery : 青山霊園) เป็นสุสานขนาดใหญ่อยู่ใจกลางโตเกียว ดูแลโดยนครโตเกียว สุสานแห่งนี้เปิดในปี ค.ศ. 1872 ภายในสุสานเป็นที่ฝังศพบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทั้งชาวญี่ปุ่น และ

Read more