ช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ง่ายๆ ผ่านทาง kingpoweronline.com

เมื่อพูดถึงสินค้า Duty Free ขาช้อปปิ้งคงจะนึกถึง King Power เป็นอันดับแรก เจ้านี้มีสินค้ามากมายให้ช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เสื้อผ้า น้ำหอม สินค้าแบรนด์เนม สุรา ขนม สินค้านำเข้า ฯลฯ สินค้าที่ขายนั้นจะมีราคาถูกกว่าซื้อในห้าง เพราะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้สินค้าราคาปลอดภาษีอากร เวลาไปต่างประเทศผมก็ชอบไปเดินดูของในสนามบิน ช้อปปิ้งที่

Read more