ฟรี wifi ในเกียวโต และวิธีใช้

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ฟรี wifi ในเกียวโต ทุกครั้งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น ผมจะไม่เช่า Pocket wifi ไม่ซื้อซิมญี่ปุ่น และไม่เปิดโรมมิ่งด้วย ด้วยเหตุผลประการเดียวคือเปลือง ไปเที่ยวครั้งละ 10 วันคงหมดไปไม่น้อยสำหรับ Pocket wifi แต่ครั้งล่าสุดเดินทางกับสายการบิน Cathay

Read more