รวมพาสที่นิยมใช้ในญี่ปุ่น พาสที่ใช้แล้วคุ้ม Japan Pass พร้อมข้อมูลฉบับย่อ อ่านเข้าใจง่าย

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพาสในการเดินทางค่อนข้างมาก พาสเหล่านี้ถ้ารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวมือใหม่ส่วนมากจะรู้จักพาสไม่กี่แบบ …

Read more

เที่ยวฮาโกเนะ ชมภูเขาไฟฟูจิใน 1 วัน ด้วย Hakone Freepass

ญี่ปุ่น / ฮาโกเนะ Hakone ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2562 พื้นที่ Owakudani ที่เคยปิด เนื่องจากมีแก๊สออกมาจากภูเขาไฟ จนถึงวันนี้ อยู่ในระดับปลอดภัยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่จุดนี้ และ ร้านค้าในบริเวณนี้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2562 นักท่องเที่ยวที่ไปชมภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่น ส่วนมากจะไปนิยมไปอยู่

Read more