7 ที่พักฮัมบูร์ก Hamburg เมืองแห่งท่าเรือสำคัญ ประเทศเยอรมนี

ฮัมบูร์ก (Hamburg) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจากเบอร์ลิน และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 8 ของยุโรป ส่วนท่าเรือฮัมบวร์คเป็นท่าเรือสำคัญ ซึ่งนับเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ฮัมบูร์กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ Speicherstadt และ Kontorhausviertel ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO

Read more