10 ที่พักหางโจว Hangzhou มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

หางโจว (Hangzhou) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ยาวนาน แล้วยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม พื้นที่ของหางโจวส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชื่อว่า ทะเลสาบซีหู (West Lake) เมืองหางโจวเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม ตัวอาคารบ้านเรือน

Read more