10 Hostel Taipei ไทเป ที่คนไทยนิยมไปพัก (อัปเดต 2024)

ไทเป เป็นเมืองหลวงของไต้หวัน และใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน โดยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือ แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วัดซึ่งอายุหลายร้อยปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไต้หวัน นิยมมาพักที่ไทเป

Read more