สอนการใช้งานเวบ HyperDia.com ค้นหาเส้นทางรถไฟญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น / สอนการใช้งานเวบ HyperDia.com ค้นหาเส้นทางรถไฟญี่ปุ่น การเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ส่วนมากจะเดินทางด้วยรถไฟ เพราะมีเส้นทางรถไฟมากมาย ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ เวบที่นิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลรถไฟ จะเป็นเวบ HyperDia.com เวบนี้ให้ข้อมูลรถไฟอย่างละเอียด ตั้งแต่เวลารถไฟออก ขึ้นรถไฟสายอะไร รอที่ชานชาลา (Track) หมายเลขอะไร (บอกเฉพาะสถานีใหญ่) ค่ารถไฟเท่าไหร่ และถึงที่หมายเวลากี่โมง

Read more