รีวิวโรงแรม Hearton Hotel Nishi Umeda

รีวิวที่แล้วเราไปพักที่โรงแรม The Hotel North Osaka เป็นที่พักในย่านอุเมดะ (Umeda) หรือย่านรอบๆ JR Osaka ที่พักแห่งนั้นไม่มีห้องว่างพอให้เราพักทั้ง 8 คืน เราจึงต้องแบ่งนอน 2 โรงแรม 4 คืนแรกพักที่ The Hotel

Read more