ขั้นตอนการขึ้นรถเมล์ในเกียวโต (Kyoto City Bus)

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ขั้นตอนการขึ้นรถเมล์ในเกียวโต เกียวโต เป็นเมืองที่รถไฟไปไม่ทั่วทั้งเมือง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนมากจะต้องนั่งรถเมล์ (Kyoto City Bus) ไป ขั้นตอนการขึ้นรถเมล์ (รถบัส) จะต่างกับบ้านเรา เนื่องจากไม่มีกระเป๋ารถเมล์ คนขับจะเป็นคนเก็บค่าโดยสาร สามารถชำระด้วยเงินสด หรือ IC

Read more