วัดแมนชูอิน เกียวโต Manshuin Temple

วัดแมนชูอิน (Manshuin Temple : 曼殊院 หรืออีกชื่อคือ แมนชูอินมงเซคิ Manshuin Monzeki) เป็นวัดพุทธนิกายเทนได (Tendai) อยู่ตอนเหนือของเกียวโต ใกล้กับวัดชิเซนโด (Shisen-do Temple) นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเที่ยวสองวัดนี้คู่กัน วัดแมนชูอินมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เยอะมากอาจเป็นเพราะว่าตัวอาคารของวัดและสวน ไม่ได้สวยสะดุดตาเหมือนวัดอื่น และเดินทางลำบาก แต่วัดนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นวัดเก่า

Read more